gb

TENSEGRITY

logo04
KUNST
kunst drie waaiers conventioneel houten ringen zegelring fauteuil stalen bogen ogen vlinder eeuwige golf brug DNA ring ellips tetraëder icosaëder twee icosaëders kubus-octaëder zadel worm 90 stokjes kubus trofee bal meer..

Eeuwige golf

Albert K. Harris, is een embryologie specialist aan de UNC Chapel Hill. Waarschijnlijk heeft hij nog nooit iets over tensegrities gepubliceerd, maar in een van zijn publicaties, "Cytokinesis: The mechanism of formation of the contractile ring in cytokinesis." schrijft hij:

"Systems of interacting forces do not have to be very complicated before the unaided human intuition can no longer predict accurately what the net result should be. At this point computer simulations, or other mathematical models, become necessary."

Phil Earnhardt bracht deze quote onder mijn aandacht met de aardige toevoeging: "Harris writes with a wonderful plain-speaking style and makes a delightful commentary about modeling."

Volgens mij zijn tensegrities de "systems of interacted forces" zoals Harris die omschrijft. In feite denk ik dat een tensegrity het meest kale systeem is waarbij krachten voortdurend interactie hebben.

In het begin maakte ik relatief eenvoudige tensegrities en mijn ervaring was dat mijn intuïtie vaak niet juist was. De wiskunde corrigeerde mij. Nu heb ik meer ervaring en maak ik meer ingewikkelde tensegrities. Maar mijn belangrijkste ervaring is dat nog steeds mijn intuïtie mij me misleid en dat ik nog meer wiskunde nodig heb.

Ooit maakte ik een relatief simpele tensegrity en ik beschreef deze met een algemene wiskundige formule. Dankzij deze formule zag ik in dat de variatie in lengte van een van de stokjes gelimiteerd was. Het was puur dankzij de formule dat ik in zag dat beneden een bepaalde lengte het stokje vervangen kon worden door een touwtje.

tensegrity 181 tensegrity 182 tensegrity 180 tensegrity 179
Marcelo Pars